Performance­program

Rita Marhaug har leia eit treårig program med temporære prosjekter og performance. Fokuset har vore på fridom, likskap og kjærleik. Dette er tema som står sentralt i Amalie Skram sitt forfattarskap, så vel som i vårt moderne samfunn.