Hennie Ann Isdahl: Zenith

Hennie Ann Isdahl
Foto Pål Hoff
Se video på Vimeo

Hennie Ann Isdahl har forma veggen utanfor Hans Tank auditorium med høgglansa monokrome fargeflater til verket «Zenith #1». Kunstnaren arbeider med geometriske former og fargar som spelar mot kvarandre i horisontale felt. Tittelen Zenith refererer i naturvitskapen til det punktet der sola står høgst på himmelkvelven, og kunstnaren jamfører det med ein person sin høgste prestasjon. Ein idrettsarena og ein vidaregåande skule er stader der ein heile tida er i rørsle, og der ein strekk seg mot nye mål. I auditoriet innanfor har kunstnaren fargesett stolane til ein komposisjon, «Zenith #2».

2. etasje