Toril Johannessen: Inskripsjon

Toril Johannessen
Foto: Pål Hoff
Se video på Vimeo

Det tekstbaserte, elektroniske verket «Inskripsjon» av Toril Johannessen presenterer visdomsord som skiftar ein gong i døgnet. Glasveggen som LED-panelet er montert bak, er ein integrert del av arkitekturen i biblioteket. Verket er tilknytt internett via ein datamaskin med eit spesialskrive program. Kvar dag vert nye setningar konstruert basert på nyord og ord som er mykje brukt i Norsk aviskorpus. Visdomsorda kan såleis verta nonsens eller forståelege, og utgangspunkt for samtale og refleksjon, slik visdomsorda har vore gjennom tidene.

Toril Johannessn: Inskripsjon, 2014 (LED-panel, programvare og dagsaktuelle ord fra Norsk aviskorpus)
Toril Johannessn: Inskripsjon, 2014 (LED-panel, programvare og dagsaktuelle ord fra Norsk aviskorpus)

4. etasje