Kay Arne Kirkebø: Assembling Cube Arrival

Kay Arne Kirkebø
Foto: Pål Hoff og Arne Rygg

Assembling Cube Arrival / Walkthrough A / Walkthrough B

Kay Arne Kirkebø har laga tre veggteikningar. Assembling Cube Arrival står for seg sjølvmens Walkthrough A og B er plasserte nære kvarandre som to einingar i same serie. Dei visar alle utsnitt av bygningar utan at ytterveggane er teikna inn, slik at me ser like inn i alle romma. Menneska der inne er små og identitetslause. Fleire av dei heng med hovudet. Slik vekslar bilda mellom å vere arkitektoniske studiar og dystre bilete av samfunnet vi lever i. Som vanleg teiknar Kirkebø i isometrisk perspektiv: Det vil seie at det som er nært og det som er langt borte, er teikna like stort. Det kan gjere oss smått svimle. Stundom kan det synessom om teikninga går innover i veggen, andre gonger er det som ho kjem mot oss.

 

3. etasje