Reinhard Haverkamp: Panta Rhei

Reinhard Haverkamp
Foto Pål Hoff
Se video på Vimeo

Reinhard Haverkamp sitt verk er kalla «Panta Rhei» som tyder at alt flyt i den filosofiske meininga at alt er i kontinuerleg endring. Verket er satt saman av to deler, «Vind» er plassert ute mot Store Lungegårdsvann. Det er ein ellipse i rustfritt stål montert nesten 10 meter over bakken på ei stang er, festa slik at vinden vil dreie ellipsen, noko som fører til at stadig nye bilete vert forma. «Vann» heng høgt i atriet ved inngangen i sør og er sett saman av sju organiske former, også i rustfritt stål. Formene er inspirert av refleksar av sol på ei vassflate. Ringane er monterte slik at dei heile tida vil danna nye konstellasjonar som gjev nye mønster med skuggar og lysrefleksar på veggane ikring. Eit verk i varig materiale i kontinuerleg endring.

2. etasje