Argus: Sjablongtegning og gatekunst

Argus
Se video på Vimeo

Argus er blant Bergens mest aktive stencilkunstnere i senere tid. Han har et reflektert forhold til egen kunst, som han gjerne utdyper på bloggen sin. Argus er glad i motiver som ikke har en klar tolkning, selv om han også kan ta i bruk enkle og umiddelbare motiv.

I desember 2014 fikk HANK UB, en av ungdomsbedriftene på Amalie Skram, avtale med Argus om bruk av noen av kunstnerens bilder. Bildene ble trykket på to bomull bærenett og solgt av ungdomsbedriften. Elevene i HANK UB satte Amalie Skram i kontakt med Argus for å se på muligheten til å få til et kunstprosjekt på skolen. Argus var svært positiv til å lage gatekunst på skolens mange hvite vegger.

Kunstneren fant aktuelle steder på skolen for kunsten tidlig i 2015. I vinterferien ble det malt syv ulike bilder. Stedene var ukjente for oss og det ble en spennende oppdagelsesferd å finne kunstverkene. Interiøret på skolen var i stor grad i sort og hvitt og veggene «skrek» etter utsmykning.
Elevene tok godt i mot denne formen for kunst.

Prosjektet med Argus ble en sterk pådriver for de andre veggmalingskunstverkene på Amalie Skram.

 

Bilde-7.jpg
Bilde-5.jpg
Bilde-4.jpg
nett.jpg
BIlde-3.jpg
BIlde 6.jpg
Argus-2.jpg

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje