Kira Wager: Skillebekk 2 og 3, 2014 (Olje på PVC)

Foto Pål Hoff