Studentkjøkken 6. etg.

Fra venstre: Håkon Grønlien, Kjetil Kausland, Decision Runa Førde, Ingeborg Annie Lindahl. Foto: Arne Rygg